Bouwstenen van een Hoog Productief Team


Overzicht van de bouwstenen

Samenvatting HPO


Als leidinggevenden ambiëren we bevlogen medewerkers: professionals met hart voor hun vak, de klant en elkaar.

We ervaren hoe uitzonderlijk het is dit met een team te bereiken. Gelukkig zijn er de laatste jaren tal van onderzoeken uitgevoerd die ons de inzichten en tips geven die ons daarbij helpen.

De collectieve ambitie: het is niet een vaag verhaal op hoog strategisch niveau die mensen dag-in-dag-uit inspireert. De dagelijkse samenwerking in een sub-team kan dat wel. Vandaar dat we een motiverende “koepel” moeten creëren: Wat bindt ons?

Door de aard van onze functie letten we als leidinggevenden in eerste instantie op datgene wat fout loopt, wat nog ontbreekt, wat moeilijk is…. Daardoor horen onze medewerkers veel meer de negatieve punten, zelden de positieve: wat wél goed gaat, wat we wél reeds gerealiseerd hebben… Een zeer hoog P/N-ratio wordt een cruciale bouwsteen in het ontwikkelen naar een bevlogen team.

De positieve dynamiek gecreëerd door een hoog P/N-ratio maakt het ons makkelijker in het team goede ratio’s Exploreren/Poneren en Wij/Zij te implementeren.

Volgende stap in ons proces naar grote bevlogenheid wordt het verhogen van de connectiviteit tussen de diverse teamleden onderling en met de leden van andere teams.

In samenspel met andere factoren, bv. die we kunnen beïnvloeden bij aanwerving van nieuwkomers, creëren we bevlogenheid. Door de passende ingrepen, komen we stap-voor-stap tot een heel succesvol team.

Performantie niveau HPO
Tip

  • Door onze workshop ken je alle ratio's van onze figuur goed. Je weet dat je je prioriteiten moet bepalen. Indien je Pos/Neg Ratio op dit ogenblik nog kleiner is dan 3:1, zal je daarmee van start gaan. Hoe?  Dat hebben we samen geoefend: IK - IK, zelf doen en het ook uitlokken bij je medewerkers.


Zoals afgesproken tijdens de workshop, gaan we in de volgende Training Triggers op elke van bovenstaande onderwerpen meer in detail en denken daarbij in eerste instantie aan het toepassen ervan.

Indien je wil reageren, aarzel niet hieronder een blog te starten.

afbeelding blog

picture geert

" Dank zij dromen en verlangens, vinden we opportuniteiten.


Within our dreams and aspirations, we find our opportunities.

Sue Ebaugh "
Powered by VividNight