Geert Haentjens

Stuur een e-mail. Alle velden met een asterisk (*) zijn verplicht.

picture geert

" Behandel één probleem terzelfder tijd.Dat is trouwens de enige manier om met dingen om te gaan: een na een.

Take on one problem at a time . It’s the only way to handle things anyway: one by one.
Anoniem "
Powered by VividNight