Info voor Huisartspraktijken

Hier kan u informatie downloaden

10de LOVAH Congres, 26/1/18


  • Handout presentatie:  Rationeel Emotieve Training voor huisartsen in opleiding
  • Beschrijving: In Rationeel Emotieve Training, een onderdeel van cognitieve gedragstherapie, sporen we de gedachten op die ons hinderen om 'neen' te zeggen tegen te veeleisende patiënten; of, gedachtendie ons belemmeren collega's, medewerkers of leidinggevenden bij te sturen naar beter presteren, samenwerken; of, die ons parten spelen als ouder of levensgezel...
    We gaan ons perfectionisme, onze liefdesverslaving, onze lage frustratietolerantie, ons betweterschap en onze rampfantasieën te lijf. We ervaren hoe ons dit positieve energie geeft.
  • Meer lezen? Een algemeen en leuk boekje over RET is "Hoe maak ik van een olifant weer een mug?" door IJzermans en Bender. Specifiek, per hinderende denkstijl, is er de serie boekjes van Bert van Dijk: "Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden", "De mythe van perfectionisme", "De mythe van de moraalridder", "Waarom gaat het nou nooit eens vanzelf?" en "De rampenfantast"

picture geert

" Al je ideeën die niet werken, zijn opstapjes naar dat ene idee dat wel werkt. "Succes is nooit af, mislukking is nooit fataal: het is de moed die telt om verder te gaan."

All of your ideas that don’t work are simply stepping stones on your way to the one idea that does.“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”
Winston Churchill "
Powered by VividNight