Management rollen

  • Vier (Adizes) of acht managementrollen (Quinn) om de realisatie van de interne en externe doelen, en de beheersing en de flexibiliteit van de organisatie te waarborgen.
  • Veranderende vereisten i.f.v. evolutie van de organisatie.
  • Vereiste gedrag en vaardigheden i.f.v. organisatie-effectiviteit.
  • Verdiepen van vaardigheden waar nodig.

picture geert

" Gelach is de schokdemper die de bobbels van het leven verzacht.

Laughter is the shock absorber that softens the bumpts of life.
Autofreak "
Powered by VividNight