Management rollen

  • Vier (Adizes) of acht managementrollen (Quinn) om de realisatie van de interne en externe doelen, en de beheersing en de flexibiliteit van de organisatie te waarborgen.
  • Veranderende vereisten i.f.v. evolutie van de organisatie.
  • Vereiste gedrag en vaardigheden i.f.v. organisatie-effectiviteit.
  • Verdiepen van vaardigheden waar nodig.

picture geert

" Behandel één probleem terzelfder tijd.Dat is trouwens de enige manier om met dingen om te gaan: een na een.

Take on one problem at a time . It’s the only way to handle things anyway: one by one.
Anoniem "
Powered by VividNight