Train the trainer

Presentatie en animatietechnieken: Mag even de aandacht a.u.b.?
Cursus geven: studeren voor professor

  • Leerdoelen
  • Leermethodieken
  • Lessenplan
  • Evaluatie-technieken


Trainen: gedrag veranderen

  • Rollenspelen ontwerpen en begeleiden
  • Confronteren
  • Doe-gericht leren

picture geert

" Behandel één probleem terzelfder tijd.Dat is trouwens de enige manier om met dingen om te gaan: een na een.

Take on one problem at a time . It’s the only way to handle things anyway: one by one.
Anoniem "
Powered by VividNight