Demo van een Training Trigger


Sturende feedback geven

Directe sturende feedback geven

Het hart van sturende feedback geven bestaat erin iets te observeren, daar je ontevredenheid over uit te spreken en de feedbackontvanger te vertellen wat je (anders) zou willen. Vandaar ook drie bassistappen. Volg de rode lijn op bovenstaande figuur, a.u.b.

Over WIE gaat het?

Wat DOE ik?

Over WAT gaat het?

Voorbeeld

IK

Observeren, zien, horen, vaststellen... Feit, gedrag "IK merkte op dat je deze morgen om 9 u 20 tijdens de vergadering binnenkwam. We spraken vorige week af om 9 u stipt van start te gaan."
IK

Denken, vinden, voelen.... Effect van het feit "IK vind het als voorzitter vervelend op het laatste moment regelmatig de agenda van de vergadering te moeten aanpassen aan laatkomers."
JIJ

Benoemen van en hopen op... Verwacht gedrag "Ik vraag JOU dat je je aan gemaakte afspraken houdt. Indien het onverwacht écht onmogelijk is om tijdig hier te zijn, verwacht ik vooraf van JOU een SMS-je wanneer je zal aankomen."

Hierboven geven we een voorbeeld van feedback in het ‘ginder’ en ‘toen’.

In het voorbeeld gaat het over gedrag, te laat komen, eerder op de dag: ‘toen’. Het gebeurde ‘ginder’ (in de vergaderzaal).

Feedback geven in het ‘hier en nu’ is een zeer krachtig middel om het gedrag van de ander positief te beïnvloeden.

Toegepast op bovenstaand illustratie gaat dat bijvoorbeeld als volgt.

Veronderstel dat de feedbackontvanger reageert met een ‘Ja, maar…’ dan antwoordt de feedbackgever:

IK hoor: “Ik hoor je zeggen: Ja, maar…"+ herhalen wat de feedbackontvanger ongeveer zei

IK beleef: “Ik krijg daardoor het gevoel dat je mijn verzoek naast je neer legt. Dat maakt onze samenwerking voor mij erg lastig.”

Ik verwacht van JOU: "Ik hoop dat jij open kunt staan voor mijn suggesties en onze teamafspraken." (+ eventueel: "Dat geeft mij ook veel meer de neiging open te staan voor jouw wensen.")

Tip

  • Sturende feedback geef je liefst onder vier ogen, zo niet verhoog je de kans op defensief gedrag. De feedbackontvanger besteedt dan zijn energie aan het oppoetsen van zijn imago, in plaats van het positief veranderen van zijn gedrag.
  • "Zachte heelmeesters maken stinkende wonden". Natuurlijk, sturende feedback zal correct en met veel respect voor de ontvanger gegeven worden. Het verbloemen van waar het echt om gaat of, nog erger, je mond houden als iets je hindert, zal de samenwerking niet ten goede komen.

Kuitenbijter van de week

Pas het stappenplan van sturende feedback geven deze week in passende situaties toe en vertel ons in de blog wat je ervaringen zijn, het goede en het slechte nieuws.

In de vorige Training Triggers hadden we het over waarderende feedback geven. Je kan deze nalezen door op onderstaande link te klikken. (werkt niet in deze demo) Je ziet dan ook de reacties van je medecursisten.

In de volgende Training Trigger zullen we de meer participerende vormen ("vriendelijker vormen") van sturende feedback herhalen.

afbeelding blog

picture geert

" Dank zij dromen en verlangens, vinden we opportuniteiten.


Within our dreams and aspirations, we find our opportunities.

Sue Ebaugh "
Powered by VividNight