Doktersassistenten professionaliseren bij de NVDA!

logo NVDA                             logo

 

Op deze pagina belichten we kort de twee belangrijkste cursussen die we voor de NVDA Academie uitvoeren, m.n. een cursus Persoonlijke Effectiviteit voor alle doktersassistenten en een cursus voor de (toekomstige) Leidinggevende en Coördinerende Doktersassistenten (voor laatstgenoemde training, zie ongeveer midden deze pagina, a.u.b.)

Doktersassistent 3.0: Krachtig in je werk!

Handout downloaden van de presentatie tijdens de NVDA ALV op 17/4/21
Artikel uit De Doktersassisten maart 2021

DA1.0, DA 2.0 en DA 3.0: Wat is het verschil?

Ooit was de doktersassistente slechts verantwoordelijk voor de administratie en de agenda van de dokter. Ze werd Doktersassistent 2.0 toen ze ook eigen medisch-inhoudelijke zorgtaken opnam. Nu, hergeboren tot Doktersassistent 3.0, wordt van haar verwacht medeverantwoordelijkheid te nemen voor het medisch-inhoudelijk, patiëntvriendelijk, organisatorisch en bedrijfseconomisch succes van de praktijk.

Dat vraagt een “Can do”-houding en haar probleemoplossende en communicatievaardigheden verder ontwikkelen, met name:

 • Energiek en opbouwend de patiënten, collega’s en leidinggevenden beïnvloeden: krachtdadig communiceren
 • Robuust oplossingsgericht denken: wat kan wél?
 • Initiatiefrijk handelen: wat is mijn/onze volgende stap?
 • Bedrijvig trots zijn op eigen competenties, rechten en plichten van de DA: mijn beroepscompetenties en –code in praktijk brengen.

Aanpak

 • Voorafgaande intakevragenlijsten die ons rijke oefencasuïstiek opleveren
 • Drie ééndaagse workshops met ongeveer één maand tussentijd (om lekker aan de slag te gaan!)
 • Tijdens en na het ontwikkeltraject: 12 Training Triggers (e-mails ter ondersteuning van de toepassing van de inzichten en tips)
 • Ook huiswerkopdrachtjes, voorzie in totaal 2 - 3 u tussen Blok I en II en tussen Blok II en III
 • Groepen tot max. 10 deelnemers, f2f
 • Vanaf het tweede semester 2021 op talrijke locaties in Nederland, nu reeds InCompany

 • Interactief, enthousiasmerend: work hard, play hard!
 • Eigen casuïstiek, praktisch, toepasbaar
 • Waar mogelijk evidence-based HRM-technieken

Dag 1: Meer impact d.m.v. de Roos van Leary

 • De Roos van Leary: hoe we elkaar succesvol beïnvloeden
 • Resultaatgericht tot stand brengen: aansluiting vinden bij de ander en effectief in de dialoog
 • Contact maken: verbaal en non-verbaal assertief in gesprek, jezelf laten zien
 • Vragen en doorvragen: aansluiten bij de kracht van de ander en jezelf
 • Omgaan met lastpakken

Dag 2: Feedback schenken, grenzen stellen en denkvaardigheden aanscherpen

 • Toepassing van Dag 1 in de praktijk
 • Feedback geven en ontvangen zonder weerstand of “Ja, maar…”
 • Elegant-assertief neen-zeggen en grenzen stellen
 • Oefenen met problemen oplossen: denkvaardigheden aanscherpen 

Dag 3: Masterclass Overtuigingskracht en oefenen met trainingsactrice

 • Toepassing van Dag 1 en Dag 2 in de praktijk
 • Moedige gesprekken voeren
 • Oefenen met casuïstiek uit de Beroepscode: hoe verantwoordelijkheid nemen voor eigen ethisch gedrag
 • Doorpakken met de trainingsactrice

 • Accreditatie: 15 punten voor het Kwaliteitsregister
 • Deelnemers ontvangen tevens een getuigschrift.

Vanaf het najaar wordt tevens een terugkomtraining georganiseerd: Optreden als volwaardige en opbouwende gesprekspartner in (praktijk)overleggen.

Praktische info en inschrijven via de NVDA website .

 


Professionaliseren in
Leidinggeven en Coördineren
voor Doktersassistenten

In deze inspirerende en geaccrediteerde workshops staan de praktische bruikbaarheid en oefenen met concrete situaties centraal. Je leert nog beter te coachen, aan te sturen en te motiveren. De trainingsleider is dr. Geert Haentjens die met succes soortgelijke workshops voor huisartsen verzorgt.

 Lees even met ons mee in de reacties van vroegere deelnemers:

 • ‘...Heb zeker veel aan de cursus gehad. Ben ook soms verbaasd over hoeveel beter een gesprek verloopt wanneer je de geleerde technieken toepast ;-) ' (Sacha, Doktersassistent Plus)
 • ‘Heel enthousiasmerend traject.’ (Deborah, coördinerend doktersassistente)
 • ‘Goed voorbereid, met mijn/onze casuïstiek uit intake gewerkt.’ (Sanne, Praktijkondersteuner Kwaliteit & Beleid)
 • ‘Goede timing: 1 dag workshops, dan 4 Training Triggers; je blijft er daardoor mee bezig.’ (Sylvie, leidinggevende doktersassistente)
 • ‘Meer inzicht in jezelf.’ (Trudie, coördinerende dokters- en apothekersassistente)
 • ‘Veel geleerd.’ (talrijke reacties)

Dag 1: Het werk gedaan krijgen

 • Je rollen en bijdragen als meewerkende leidinggevende of coördinerende doktersassistent
 • Taak- en ontwikkelafspraken maken en opvolgen: “Wat?” we gaan doen en “Hoe?”
 • Overtuigen en onderhandelen over bv. veranderingen in de praktijk, bij de bemensing en werkverdeling in het team, de vakantieplanning...
 • Feedback geven, ontvangen en halen bv. bij kwaliteitsbewaking administratieve en medische handelingen
 • “Feedback geven” aanleren aan de teamleden

Dag 2: Vinger aan de pols van het team

 • Recap dag 1, succesjes en hobbels bij toepassing
 • Aanpassen van je manier van coachen aan het niveau van ontwikkeling van de medewerkers bv. bij het inwerken van een nieuwkomer,  bij de coaching van ervaren medewerkers - "gemotiveerd" of niet
 • STAR-bevragen: Door reflecteren over observeerbaar gedrag komen tot conclusies over (te ontwikkelen) competenties
 • Kernkwaliteiten: inzichten in mijn talenten, doorschietgedrag, ontwikkelpunten en allergie
 • Inzicht in de verschillen in talenten en ontwikkelpunten van de collega’s inzetten voor een betere teamwerking
 • Dynamieken in het team herkennen en inzetten

Dag 3: Lastige gesprekken voeren

 • Recap dag 2, succesjes en hobbels bij toepassing
 • Elegant en assertief “Neen”-zeggen bv. als brugfunctie tussen huisartsen en doktersassistenten
 • Duidelijke grenzen stellen aan wat collega’s ongewenst doen
 • (Mee)Voeren van Correctiegesprekken
 • Met trainingsactrice oefenen d.m.v. eigen casuïstiek, bijvoorbeeld wat betreft omgaan met meningsverschillen, wrijvingen en conflicten...

Voor elke training geldt dat we veel oefenen in kleine groepen (tot max 10 deelnemers) met jouw casuïstiek. Daarom word je verzocht om voorafgaand aan de leergang een korte vragenlijst in te vullen en aan de trainer toe te sturen.

Elke bijeenkomst wordt gevolgd door wekelijkse e-mails (Training Triggers) die je ondersteunen bij het in praktijk brengen van wat je leerde tijdens de bijeenkomst.

 • Accreditatie: 15 punten voor het Kwaliteitsregister
 • Deelnemers ontvangen tevens een getuigschrift.

Wie deelgenomen heeft aan deze training, kan ook inschrijven voor de Terugkomdag.

Wie is je trainer?

Geert Haentjens is doctor in de psychologie en studeerde bedrijfskunde.

Geert heeft meer dan vijftien jaar ervaring als personeelsverantwoordelijke en meer dan 20 jaar als adviseur/trainer/coach in de meest uiteenlopende sectoren. Hij kan bogen op een jarenlange hands-on ervaring in het versterken van Productiever en Prettiger Werken van Individu, Team en Organisatie.

Voor het LHV, de Landelijke Huisartsen Vereniging, begeleidt hij met veel succes de workshop HRM in één dag  en Jaargesprekken. Deze workshops zijn gericht op de leidinggevende huisarts. Hij verzorgt er ook de “Rationeel Emotieve Training voor Huisartsen”.

Geert is auteur van Beter functioneren en beoordelen voor leidinggevende en medewerker (ISBN: 9789058712431.

Belangrijk om te weten…

 • De workshops zijn functiegericht en komen op grond van de Cao huisartsenzorg voor vergoeding in aanmerking.
 • De workshops kunnen als “InCompany” training ook bij jou in de praktijk uitgevoerd worden.
 • Voor meer informatie en inschrijvingen kun je contact opnemen met de NVDA, www.nvda.nl
 • Heb je inhoudelijke vragen? Je kan ons bevragen via contact
 
Powered by VividNight