NVDA

logo NVDA                             logo


Professionaliseren in
Leidinggeven en Coördineren
voor Doktersassistenten

In deze inspirerende en geaccrediteerde workshops staan de praktische bruikbaarheid en oefenen met concrete situaties centraal. Je leert nog beter te coachen, aan te sturen en te motiveren. De trainingsleider is dr. Geert Haentjens die met succes soortgelijke workshops voor huisartsen verzorgt.

 Lees even met ons mee in de reacties van vroegere deelnemers:

 • ‘...Heb zeker veel aan de cursus gehad. Ben ook soms verbaasd over hoeveel beter een gesprek verloopt wanneer je de geleerde technieken toepast ;-) ' (Sacha, Doktersassistent Plus)
 • ‘Heel enthousiasmerend traject.’ (Deborah, coördinerend doktersassistente)
 • ‘Goed voorbereid, met mijn/onze casuïstiek uit intake gewerkt.’ (Sanne, Praktijkondersteuner Kwaliteit & Beleid)
 • ‘Goede timing: 1 dag workshops, dan 4 Training Triggers; je blijft er daardoor mee bezig.’ (Sylvie, leidinggevende doktersassistente)
 • ‘Meer inzicht in jezelf.’ (Trudie, coördinerende dokters- en apothekersassistente)
 • ‘Veel geleerd.’ (talrijke reacties)

Dag 1: Het werk gedaan krijgen

 • Je rollen en bijdragen als meewerkende leidinggevende doktersassistent
 • Taak- en ontwikkelafspraken maken en opvolgen: “Wat?” we gaan doen en “Hoe?”
 • Overtuigen en onderhandelen over bv. veranderingen in de praktijk, bij de bemanning en werkverdeling in het team, de vakantieplanning...
 • Feedback geven, ontvangen en halen bv. bij kwaliteitsbewaking administratieve en medische handelingen
 • “Feedback geven” aanleren aan de teamleden


Dag 2: Vinger aan de pols van het team

 • Recap dag 1, succesjes en hobbels bij toepassing
 • Aanpassen van je manier van coachen aan het niveau van ontwikkeling van de medewerkers bv. bij het inwerken van een nieuwkomer,  bij de coaching van ervaren medewerkers - "gemotiveerd" of niet
 • STAR-bevragen: Door reflecteren over observeerbaar gedrag komen tot conclusies over (te ontwikkelen) competenties
 • Kernkwaliteiten: inzichten in mijn talenten, doorschietgedrag, ontwikkelpunten en allergie
 • Inzicht in de verschillen in talenten en ontwikkelpunten van de collega’s inzetten voor een betere teamwerking
 • Dynamieken in het team herkennen en inzetten


Dag 3: Lastige gesprekken voeren

 • Recap dag 2, succesjes en hobbels bij toepassing
 • Elegant en assertief “Neen”-zeggen bv. als brugfunctie tussen huisartsen en doktersassistenten
 • Duidelijke grenzen stellen aan wat collega’s ongewenst doen
 • (Mee)Voeren van Correctiegesprekken
 • Met trainingsactrice oefenen d.m.v. eigen casuïstiek, bijvoorbeeld wat betreft omgaan met meningsverschillen, wrijvingen en conflicten...

Data (telkens van 10 - 17 uur)

   Utrecht (nog slechts één of twee plekken beschikbaar):

 • Dag 1: 8 april 2016
 • Dag 2: 13 mei
 • Dag 3: 14 juni


   Utrecht:

 • Dag 1: 4 oktober 2016
 • Dag 2: 15 november
 • Dag 3: 13 december

Voor elke training geldt dat we veel oefenen in kleine groepen (tot max 10 deelnemers) met jouw casuïstiek. Daarom word je verzocht om voorafgaand aan de leergang een korte vragenlijst in te vullen en aan de trainer toe te sturen.

Elke bijeenkomst wordt gevolgd door wekelijkse e-mails (Training Triggers) die je ondersteunen bij het in praktijk brengen van wat je leerde tijdens de bijeenkomst.

 • Accreditatie: 15 punten voor het Kwaliteitsregister
 • Deelnemers ontvangen tevens een getuigschrift.

Wie is je trainer?

Geert Haentjens is doctor in de psychologie en studeerde bedrijfskunde.

Geert heeft meer dan vijftien jaar ervaring als personeelsverantwoordelijke en meer als vijftien jaar als adviseur/trainer/coach in de meest uiteenlopende sectoren. Hij kan bogen op een jarenlange hands-on ervaring in het versterken van Productiever en Prettiger Werken van Individu, Team en Organisatie.

Voor het LHV, de Landelijke Huisartsen Vereniging, begeleidt hij met veel succes de workshop “Functioneringsgesprekken voeren” en “Motiverende beoordelingsgesprekken voeren”. Deze workshops zijn gericht op de leidinggevende huisarts. Hij verzorgt er ook de “Rationeel Emotieve Training voor Huisartsen”.

Geert is auteur van Beter functioneren en beoordelen voor leidinggevende en medewerker (ISBN: 9789058712431, te bestellen bij uitgeverij Thema).

Belangrijk om te weten…

 • Investering: € 795,- Leden van de NVDA krijgen een korting van € 145,- en betalen € 650,-
 • De workshops zijn functiegericht en komen op grond van artikel 6.3 uit de Cao huisartsenzorg voor vergoeding in aanmerking.
 • De workshops kunnen als “in company” training ook bij jou in de praktijk uitgevoerd worden.
 • Voor meer informatie en inschrijvingen kun je contact opnemen met de NVDA, www.nvda.nl of secretariaat@nvda.nl, 030-2 631 040

picture geert

" Leven is een evenwicht tussen wat we kunnen en niet kunnen beheersen. We moeten prettig leren leven met een balans tussen inspanning en capitulatie.

Life is a balance between what we can and cannot control. You must learn to live comfortable between effort and surrender.
Anoniem "
Powered by VividNight