Doktersassistenten professionaliseren bij de NVDA!

logo NVDA                             logo

 

Op deze pagina belichten we kort de twee belangrijkste cursussen die we voor de NVDA Academie uitvoeren, m.n. een cursus Persoonlijke Effectiviteit voor alle doktersassistenten en een cursus voor de (toekomstige) Leidinggevende en Coördinerende Doktersassistenten (voor laatstgenoemde training, zie ongeveer midden deze pagina, a.u.b.)

Doktersassistent 3.0: Krachtig in je werk!

Handout downloaden van de presentatie tijdens de NVDA ALV op 17/4/21
Artikel uit De Doktersassisten maart 2021

DA1.0, DA 2.0 en DA 3.0: Wat is het verschil?

Ooit was de doktersassistente slechts verantwoordelijk voor de administratie en de agenda van de dokter. Ze werd Doktersassistent 2.0 toen ze ook eigen medisch-inhoudelijke zorgtaken opnam. Nu, hergeboren tot Doktersassistent 3.0, wordt van haar verwacht medeverantwoordelijkheid te nemen voor het medisch-inhoudelijk, patiëntvriendelijk, organisatorisch en bedrijfseconomisch succes van de praktijk.

Dat vraagt een “Can do”-houding en haar probleemoplossende en communicatievaardigheden verder ontwikkelen, met name:

Aanpak

Dag 1: Meer impact d.m.v. de Roos van Leary

Dag 2: Feedback schenken, grenzen stellen en denkvaardigheden aanscherpen

Dag 3: Masterclass Overtuigingskracht en oefenen met trainingsactrice

Vanaf het najaar wordt tevens een terugkomtraining georganiseerd: Optreden als volwaardige en opbouwende gesprekspartner in (praktijk)overleggen.

Praktische info en inschrijven via de NVDA website .

 


Professionaliseren in
Leidinggeven en Coördineren
voor Doktersassistenten

In deze inspirerende en geaccrediteerde workshops staan de praktische bruikbaarheid en oefenen met concrete situaties centraal. Je leert nog beter te coachen, aan te sturen en te motiveren. De trainingsleider is dr. Geert Haentjens die met succes soortgelijke workshops voor huisartsen verzorgt.

 Lees even met ons mee in de reacties van vroegere deelnemers:

Dag 1: Het werk gedaan krijgen

Dag 2: Vinger aan de pols van het team

Dag 3: Lastige gesprekken voeren

Voor elke training geldt dat we veel oefenen in kleine groepen (tot max 10 deelnemers) met jouw casuïstiek. Daarom word je verzocht om voorafgaand aan de leergang een korte vragenlijst in te vullen en aan de trainer toe te sturen.

Elke bijeenkomst wordt gevolgd door wekelijkse e-mails (Training Triggers) die je ondersteunen bij het in praktijk brengen van wat je leerde tijdens de bijeenkomst.

Wie deelgenomen heeft aan deze training, kan ook inschrijven voor de Terugkomdag.

Wie is je trainer?

Geert Haentjens is doctor in de psychologie en studeerde bedrijfskunde.

Geert heeft meer dan vijftien jaar ervaring als personeelsverantwoordelijke en meer dan 20 jaar als adviseur/trainer/coach in de meest uiteenlopende sectoren. Hij kan bogen op een jarenlange hands-on ervaring in het versterken van Productiever en Prettiger Werken van Individu, Team en Organisatie.

Voor het LHV, de Landelijke Huisartsen Vereniging, begeleidt hij met veel succes de workshop HRM in één dag  en Jaargesprekken. Deze workshops zijn gericht op de leidinggevende huisarts. Hij verzorgt er ook de “Rationeel Emotieve Training voor Huisartsen”.

Geert is auteur van Beter functioneren en beoordelen voor leidinggevende en medewerker (ISBN: 9789058712431.

Belangrijk om te weten…