Entertraining

Onder andere over anderen


Leuk ontmoet leerrijk: de interactieve bijeenkomst van personeel, klanten of relaties ...

 • Inhoudelijk verantwoord, daar staat mijn doctoraat in de psychologie en opleiding in de bedrijfskunde garant voor
 • Praktisch toepasbaar, want ik ben niet voor niets reeds meer dan 25 jaar aan de slag
 • Grappig en onderhoudend, want ik weet dat humor recht naar het hart gaat
 • Motiverend, enthousiasmerend om de eigen kracht te benutten
 • Jarenlange ervaring met opleiding in Vlaanderen en Nederland

 
Hoe ziet de voorstelling eruit?

 • Een selectie uit meer dan 600 glasheldere, professioneel afgewerkte computer gestuurde dia's (o.a. met vele publieke figuren en historische gebeurtenissen om de herkenbaarheid te verhogen)
 • Veel visuele, verbale en 'doe'-humor
 • Veel interactie met de spreker en de andere deelnemers
 • Talrijke spelletjes en oefeningen (ervaringsgericht leren)
 • Ook liedjes ter illustratie van de inhoud.

Tijdsduur

Anderhalf uur tot twee dagdelen, afhankelijk van uw doelstellingen.

Wat de workshop bijzonder leuk en interactief maakt, zijn de vele spelletjes en oefeningen. Er wordt geoefend rechtstaand in cirkels, of op rijtjes...; of terwijl we rondstappen of -lopen; of zittend in duo's, in trio's of in kwartetten... Of we beantwoorden een grappige vragenlijst...
Elk spelletje sluit nauw aan bij het behandelde thema. De oefeningen ondersteunen de inhoud van de presentatie door bijzonder leuke ervaringsgerichte leermomenten.

Doelgroep

 • Groepen vanaf ongeveer 10 tot ... (honderden) deelnemers
 • Breed publiek, zeer diverse achtergronden is geen probleem - in het Nederlands of het Engels 

Wanneer?

U kunt deze bijeenkomst plannen voor de meest uiteenlopende gelegenheden: als eindejaarsbijeenkomst, bij een organisatieveranderingsproject, als kick off van een communicatietraject, de ondersteuning van een nieuw jaarthema, als aanzet tot een gewijzigde stijl van leidinggeven....

Inhoud

De inhoudelijke rijkdom van mijn opvoering laat toe de klemtonen te leggen die het best passen binnen uw doelstellingen bvb. een boodschap voor meer samenwerking, of niet meer zeuren, of meer creativiteit, of meer initiatief nemen...

Op uw maat

U wilt een opvoering op maat? Dat kan! Het is perfect mogelijk bv. een selectie uit uw missie, organisatiewaarden of competentiecatalogus in de bijeenkomst te verwerken. Dit geeft u een idee van mogelijke inhoud:

KENNIS MAKEN EN INLEIDEN

Deelnemers structuur bieden en activeren. Dit gaat over anderen, maar in eerste instantie over onszelf.

WELKE SIGNALEN STUREN WE UIT?

 • Op een speelse manier verbale en non-verbale signalen leren herkennen (BOVEN- en ONDER-gedrag, SAMEN- en TEGEN-gedrag); interactief het model 'De Roos van Leary' opbouwen. 
 • Wie probeert het baasje te spelen?
 • Zijn we voor of tegen elkaar?
 • 8 gedragsstijlen  i
 • Elke stijl kan bijdragen en hinderen in de samenwerking i

HOE REAGEREN WE OP ELKAAR?

Vaak is ONDER - gedrag het gevolg van gepast BOVEN - gedrag en omgekeerdi. Hoe dat mechaniekje ons helpt en hindert.

WAAR KOMT DAT VANDAAN?

Een snuifje ontwikkelingspsychologie (dat tevens de herkenbaarheid t.o.v. gezinssituaties verhoogt)

DE ACHT STIJLEN (1 TOT 4)

Leiden, helpen, meegaan en volgen (voor- en nadelen, gepast en doorschietgedrag)

EMOTIES

Blij, bedroefd, bang, en boos in relatie tot het model; voorwaarden en voordelen van assertief gedrag

DE ACHT STIJLEN (5 TOT 8)

Terugtrekken, opstandig zijn, aanvallen en concurreren (voor- en nadelen, gepast en doorschietgedrag)

NOG MEER TOEPASSINGEN

 • Verwachtingen uitspreken en feedback geven
 • Platina-regel: leren van het succesvol gedrag van andereni; de ander tegemoet komen in zijn denkstijl 
 • Moeilijke mensen: omgaan met het hinderlijk gedrag van andereni
 • Omgaan met conflicten: succesvol omgaan met meningsverschillen en conflicteni
SAMENVATTEN, LEESTIPS, GOEDE VOORNEMENS FORMULEREN EN EVALUEREN

De nodige pauzes worden in samenspraak gepland. Zo gewenst, organiseren we het netwerken tijdens deze onderbrekingen.

Hulp bij het organiseren

Ik sta u graag bij m.b.t. inleidende of wervende teksten. Tevens kan ik u inlichten over welk type zaal, het materiaal... dat u nodig zal hebben. Daarenboven sta ik garant voor een keurig afgewerkte handout, passend bij de gekozen tijdsduur en inhoud.

Waarom geen nuttig geschenk aanbieden?

Mijn boek "Beter functioneren en beoordelen voor leidinggevende en medewerker" sluit perfect aan bij de opvoering. In het boek pas ik o.a. de Roos van Leary op de relatie tussen leidinggevende en medewerker: meteen een steuntje in de rug om de goede voornemens in praktijk om te zetten. Ik signeer het graag voor u en uw personeel, klanten,...
Meer info over ons boek?

Follow up mogelijk

Indien u dat wenst kunnen we thema's verder uitdiepen en inoefenen tijdens terugkomtrainingen.

Uw spreker : Geert Haentjens

Meer weten over uw spreker, animator, facilitator... ?

Contact nemen en meer info

Reageren kan via e-mail .

Powered by VividNight