Welkom

Ik adviseer organisaties en train & coach HRM-ers, leidinggevenden en medewerkers om functionerings- en beoordelingsgesprekken om te toveren tot krachtige instrumenten voor motiveren, ontwikkelen en behouden van werknemers. Daarna bouwen we met Happy Productive Workers & Teams een Hoog Productieve Organisatie (HPO).

Gezien mijn resultaten als adviseur, trainer en coach schakelen opdrachtgevers mij tevens in voor een breed pallet aan andere ontwikkeltrajecten.

Meest Recente Nieuwsbrieven

45. Maak van "zeuren" ontwikkelen

STAR-bevragen als ontwikkeltool. Uitstekende communicatietechnieken zijn eenvoudig, effectief en in vele situaties toepasbaar. STAR-bevragen voldoet aan deze voorwaarden. Het enige dat de leidende gesprekspartner als vaardigheid onder de knie moet krijgen, is het elegant gebruik van: STAR, STARR, ...

Lees Meer


44. PM: evidence-based én nuttig (1)

"Doe je best" is als doelstelling niet goed genoeg! Vooral geïntersseerd in uw praktische toepassing van wat volgt? Ga dan onmiddellijk naar het onderste deel van de tabel, a.u.b. Volgende stelling werd door Rynes, Colbert en Brown (2002) voorgelegd aan een groep praktiserende HRM-ers: Eens...

Lees Meer


43. Sociaal overleg bij de invoering en het revitaliseren van Prestatiebeoordeling

In deel I lijsten we kort het wettelijk kader en de overlegorganen m.b.t. het invoeren  en bijsturen van Performance Management (PM) in Nederland en België. In deel II bespreken we de aandachtspunten van werknemersafgevaardigden en voordelen van PM waar de meeste werknemersafgevaardigden ...

Lees Meer


Archief van alle Nieuwsbrieven

 

(Onderzoek, tips… over) het systeem

Beter goed gejat, dan slecht bedacht

16. Sturen en beoordelen van prestaties is van alle tijden

Ramses III (1279 tot 1213 voor Christus) was één van de meer expansieve Farao’s. De Medinat Habu in Thebe (dichtbij het huidige Luxor) is zijn Dodentempel. ...


19. Eckart Wintzen over beoordelen

Eckart Wintzen kan een economisch succesverhaal voorleggen. Hij nam in 1976 een bedrijfje in de informatica voor peanuts over en noemde het BSO (Bureau voor Sys...


20. SERV onderzoeksresultaten over functionerings- en beoordelingsgesprekken

Het meerjaren SERV-onderzoek was zeer uitvoerig. Behalve literatuurstudie en expertgesprekken werden grootschalige webenquêtes bij een gecontroleerd internetpa...


21. Praktische tips uit de bijeenkomst 'Zin en onzin van prestatiebeheer', Personnel Managers Club

Prof. Dr. Koen Dewettinck: ‘Sleutels tot succesvol Performance Management’, Vlerick Leuven Gent Management School Meer dan 300 HR-verantwoordelijken en mee...


22. Uw beoordelingsformulier, drager van uw jaargesprekkencyclus

Ziet uw beoordelingsformulier er ongeveer als volgt uit? Een administratief gedeelte met de naam van de medewerker, zijn functietitel, zijn personeelsnummer,...


38. Kritische Succesfactoren voor Performance Management

Kritische Succesfactoren voor Performance Management (PM) Veel onderzoek, discussie over 'best practices', lief en leed tijdens de implementatie en het gebruik...


 

Afsprakengesprek

Goede afspraken maken goede vrienden

1. BeSMARTO afspraken over Resultaten, Werkprocessen en Competentie(ontwikkeling)

Uit onderzoek blijkt dat slechts ongeveer één derde van de organisaties écht tevreden is met de bruikbaarheid en het effect van hun systeem van functionering...


2. BeSMARTO's afspraken als de tijd daarvoor rijp is

Hierna bespreken we een remedie tegen onrealistisch plannen. De meeste cycli van 'afspraken-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken' suggereren dat het mo...


3. Performance Management als instrument voor (zelf)sturing

De Duivelsdriehoek Er kunnen goede redenen zijn waarom een leidinggevende en zijn medewerker tijdens het afsprakengesprek nog niet helder hebben wat bv. een 'z...


5. Werkprocesafspraak 'Opleidingstraject Probleemoplossende vaardigheden'

Hierna geven we een voorbeeld van een afspraak tussen een HR Manager en zijn medewerker verantwoordelijk voor Opleiding en Ontwikkeling: een afspraak over de do...


6. Kiezen voor een Resultaatsafspraak dan wel een BeSMARTO over een Werkproces

We zien in de praktijk dat Resultaatafspraken vaak succesvol zijn wanneer gemaakt met een professioneel mature medewerker. Denk hierbij aan het hoogste niveau v...


7. Hoe de Competentie 'Impact in het Management Team' concretiseren?

Uitstekende prestatie: Niet alleen voldoe ik aan de criteria voor een "goede" prestatie. Tevens vind en verhelder ik (door kennis van onze organisatie, proac...


14. Tachtig procent regel

Wat documenteren (met name BeSMARTO-afspraak maken, opvolgen en beoordelen) om een praktisch en sturend Performance Management systeem te bekomen? In veel orga...


26. Een project scorekaart opstellen die werkt

Vaak stellen we in de praktijk vast dat de belangrijkste beoordelingscriteria voor een projectleider zijn: heeft hij zijn deadline niet teveel overschreden...


39. Cascaderen van prestatiedoelen: van strategie naar werkvloer

Zes coördinatiemechanismen Mintzberg (1979) benoemde vijf, later aangevuld tot zes, coördinatiemechanismen in een organisatie. In onderstaande tabel geordend...


40. Doorschietgedrag bij doelen stellen

Net zoals Kluger en DeNisi in 1996 opschudding veroorzaakten door aan te tonen dat, zelfs waarderende, feedback een negatief effect kan hebben op het gedrag en ...


44. PM: evidence-based én nuttig (1)

"Doe je best" is als doelstelling niet goed genoeg! Vooral geïntersseerd in uw praktische toepassing van wat volgt? Ga dan onmiddellijk naar het onderste deel...


 

Succesvolle uitvoering

Niet lullen maar poetsen

9. Initiatiefrecht van de medewerker

In deze en de volgende nieuwsbrief bespreken we de realisatie van de BeSMARTO-afspraken door de medewerker: zijn initiatiefruimte, zijn voorkoppelplicht (zijn v...


10. Voorkoppelplicht van de medewerker en hulpplicht van de leidinggevende

Na het maken van de BeSMARTO-afspraken gaat de medewerker aan de slag met het realiseren van wat hij aan de organisatie beloofd heeft. Daarbij zal hij zijn hele...


11. Basis stappenplan feedback geven

Velen vinden het geven van feedback lastig. Vandaar dat veel deelnemers aan onze gedragsvaardigheidscursussen grote meerwaarde ervaren van het volgend laagdremp...


12. Participerende vormen van feedback geven en waardering tonen

  Participerende vormen van feedback Het stappenplan voor het geven van eenzijdige feedback, zie de vorige nieuwsbrief, is zeer eenvoudig: de feedbackgev...


13. Kenmerken van effectieve feedback

Start eventueel het feedbackgesprek met verheldering te vragen over het gedrag en de aanleiding ertoe. Volgende kenmerken van feedback maken deze voor de ...


15. Coachen van de medewerker

Voorbeeld ontwikkeltips voor coaches en coachees voor de competentie SAMENWERKEN Tips voor coaches Vaak is samenwerken in een klein team makkelijker dan in ...


18. Voorvallenregistratie ook voor prestatiebeoordeling nuttig

Voorvallenregistratie als middel voor kwaliteitsopvolging, -verbetering en prestatiebeoordeling De methodiek bestaat uit het ontwerpen van een standaardra...


 

Beoordelingsgesprek en beloningsconsequenties

Ergens waardeer ik je wel…

27. Hoe leidinggevenden aansporen tijdig de beoordelingsgesprekken te voeren en u de nodige documenten te bezorgen?

Bovenstaande vraag is een van de belangrijkste verkoopsargumenten voor geïnformatiseerde Performance Management (PM) systemen: initiëren, opvolgen, rappo...


28. Coachen van de beoordelingsaverse leidinggevende

Hoe de leidinggevende overtuigen van de noodzaak concrete prestatiefeedback te geven? Natuurlijk verwijst u naar het beleid van uw organisatie, het feit d...


29. Criteria voor een succesvol beoordelingssysteem

Maier staat bekend voor zijn formule (EB = K x A) die uitdrukt dat een Effectieve Beslissing afhankelijk is van de Kwaliteit van de oplossing (de taak...


33. Zelfbeoordelingen door medewerkers: een verstandige keuze?

Vraagstelling Cawley, Keeping en Levy (1998) komen, door een meta-analyse van 27 onderzoeken, juichend tot de conclusie dat participatie van medewerkers i...


36. IJk- of calibratiesessies verhogen de kwaliteit van beoordelingen

Voordat de leidinggevende zich accuraat kan uitspreken over de prestaties van de medewerker, zal hij een paar voorbereidende stappen nemen. Immers, tijdens het...


37. Goed werk goed belonen

Prestatiegericht Belonen In veel organisaties, de believers, worden de principes van Pay-for-Performance en het toekennen van gedifferentieerde salarisverhogin...


 

Performance Management en P&O

De HRM-er in de vuurlinie

17. Organisatiecultuur ontwikkelen, effectief en zonder poeha (model van R. Quinn)

R. Quinn heeft ons een praktisch model, voor analyse van het organisatieklimaat, cadeau gedaan. Hij onderscheidt 4 tendensen: streven naar Innovatie (Ondernemer...


23. De rentabiliteit van Performance Management

Gaat het uw organisatie financieel zo voor de wind dat u zich krakkemikkig Performance Management kan veroorloven? Of, met andere woorden, is Performance Manage...


25. PI's en KPI's voor het Human Resources Management team

Welke prestatiematen, PI's en KPI's, wilt u vastleggen? Of, ... ken- en stuurgetallen in HR! U kan ook meteen naar de webpagina met de KPI's (Key Performance In...


41. Checklist: hoe zorgen dat een ontwikkeltraject "pakt"

Moeten we ons zorgen maken? Coca Cola (Gumuseli & Ergin, 2002) stuurt twintig sales reps naar een basis verkoopstraining. Alle leidinggevenden van de deelne...


42. Hoe Performance Management u een concurrentieel voordeel biedt in de "War for Talent"

Performance Management is een van de kernprocessen in zowel Business als Human Resources Management. Vandaar dat hierin een belangrijk wapen ligt in uw strijd om...


43. Sociaal overleg bij de invoering en het revitaliseren van Prestatiebeoordeling

In deel I lijsten we kort het wettelijk kader en de overlegorganen m.b.t. het invoeren  en bijsturen van Performance Management (PM) in Nederland en België...


 

Appreciative Inquiry en beoordelen

Alleen maar goed nieuws?

30. Hoe Appreciative Inquiry uw Performance Management doet schitteren (1)

Waarderende Gespreksvaardigheden van de leidinggevenden In het klassieke functionerings- en beoordelingsgesprek gaat de leidinggevende, liefst daarin zo snel m...


31. Hoe Appreciative Inquiry uw Performance Management doet schitteren (2)

Waarderend Beoordelen - het systeem Eén cyclus en vijf principes zijn heel typerend voor Appreciative Inquiry (AI). U kan die heel uitvoerig en in vele v...


32. Hoe Appreciative Inquiry uw Performance Management doet schitteren (3)

Waarderend Beoordelen: het implementatie- of revitalisatieproject Bij de toepassing van Appreciative Inquiry staat draagvlak, participatie, vernieuwing, l...


 

Specials

Puntjes op de i

24. Teamafspraken en -beoordelingen

Teambeoordelingen als aanvulling, en alternatief, voor individuele prestatie-afspraken en -beoordelingen. Organisaties waarin alleen over individuele ontw...


34. Coaching- en beoordelingsformulier voor uitvoerende functies

Performance Management voor uitvoerende functies Samenvatting Hieronder beschrijven we een alternatief proces/formulier voor Performance Management voor uitvo...


35. Formulier voor prestatiebeoordeling d.m.v. competenties

In de meeste organisaties vindt de beoordeling plaats door middel van een combinatie van afspraken m.b.t. Resultaten (cijfermatig of tekstueel beschreven) en Co...


45. Maak van "zeuren" ontwikkelen

STAR-bevragen als ontwikkeltool. Uitstekende communicatietechnieken zijn eenvoudig, effectief en in vele situaties toepasbaar. STAR-bevragen voldoet aan deze ...


 
Powered by VividNight